LIVE CHAT

MAX&Co. Zhengzhou David Plaza

Erqi Street Erqi District, 1, Zhengzhou - Mainland China(+86) 371 5655 8965

Opening times

Sun10:00 AM - 10:00 PM
Mon10:00 AM - 10:00 PM
Tue10:00 AM - 10:00 PM
Wed10:00 AM - 10:00 PM
Thu10:00 AM - 10:00 PM
Fri10:00 AM - 10:00 PM
Sat10:00 AM - 10:00 PM

Thank you for contacting us