LIVE CHAT

MAX&Co. Taipei Dayeh Takashimaya

Zhongcheng Road, 55 sec.2, Taipei, 100 - Taiwan China(+886) 2 6640 3810

Opening times

Sun11:00 AM - 9:30 PM
Mon11:00 AM - 9:30 PM
Tue11:00 AM - 9:30 PM
Wed11:00 AM - 9:30 PM
Thu11:00 AM - 9:30 PM
Fri11:00 AM - 10:00 PM
Sat11:00 AM - 10:00 PM

Thank you for contacting us