MAX&Co. Taipei Dayeh Takashimaya
MAX&Co. Taipei Pacific Sogo
MAX&Co. Taipei Shin Kong Mitsukoshi
MAX&Co. Taipei Far East 21
MAX&Co. Taichung Shin Kong Mitsukoshi
MAX&Co. Taipei Shin Kong Mitsukoshi
MAX&Co. Tainan Shin Kong Mitsukoshi
MAX&Co. Kaoshiung Dream Mall
MAX&Co. Hsinchu
MAX&Co. Kaoshiung Hanshin Arena Shopping Plaza